Prin conferinţa de presă pe care am susţinut-o astăzi alături de copreşedintele filialei municipale a PNL Iaşi, domnul Marius Dangă, am vrut să trag un nou semnal de alarmă în privinţa posibilităţii devenite iminente de a înregistra la Iaşi un nou eşec în privinţa unui proiect cultural de mare anvergură, iar când spunem asta avem în vedere Festivalul Internaţional de Literatură şi Traduceri Iaşi. În egală măsură am vrut să lămurim câteva lucruri în legătură cu percepţia care există astăzi în rândul opiniei publice potrivit căreia dificultăţile actuale şi reale legate de organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a FILIT 2016 s-ar datora unor dispute politice.

       Nimic mai fals. În mod real situaţia se prezintă în felul următor: există astăzi două „direcţii” în cadrul Consiliului Judeţean Iaşi. Prima este aceea aparţinând P.N.L., care a susţinut prin preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, domnul Cristian Adomniţei, desfăşurarea la Iaşi a unui festival de proporţiile pe care le-a şi luat în cele din urmă FILIT şi acest fapt a fost evident prin alocarea unui buget consistent pentru succesul unui astfel de eveniment, şi care astăzi susţine înfiinţarea unei fundaţii pentru a permite continuarea acestui proiect în bune condiţii şi pe de altă P.S.D., care prin preşedintele interimar al Consiliului Judeţean Iaşi şi majoritatea deţinută, în ciuda angajamentelor iniţiale, fără nici o explicaţie plauzibilă, blochează demersul amintit.

         E important să spunem faptul încă din vara anului 2015 s-a desfăşurat un atac consistent din partea P.S.D. asupra echipei manageriale de la MNLR şi a colaboratorilor implicaţi în desfăşurarea FILIT, fapt care a adus grave prejudicii de imagine celor implicaţi în desfăşurarea acestui eveniment, dar şi asupra FILIT în ansamblul său.

         În aceste condiţii Consiliul de Administraţie al MNLR a solicitat Consiliului Judeţean, prin mai multe adrese, ca pentru anul 2016 să fie aprobată înfiinţarea unei fundaţii culturale cu participarea Consiliului Judeţean Iaşi, dar şi a altor autorităţi şi instituţii de învăţământ şi de cultură din Iaşi. Printr-o asemenea iniţiativă nu se făcea decât transpunerea şi la Iaşi a unor exemple de bună practică, precum este cel care funcţioaneză deja la Cluj şi care poartă numele de Fundaţia Cluj Innovation City.

        În mod de neînţeles pentru noi, după ce conducerea actuală a Consiliului Judeţean a cerut prin serviciul de specialitate aprobare pentru denumirea Fundaţiei pentru Cultură Iaşi de la Ministerul Justiţiei şi a obţinut avizele de specialitate de la Direcţia Juridică de la Consiliul Judeţean Iaşi, nu a mai dus la îndeplinire Hotărârea Consiliului Judeţean nr 251 din 29.09. 2015 privind începerea demersurilor constituirii acestei fundaţii.

        În ciuda faptului că am cerut în şedinţele din data de 29.10. 2015 şi 15.12.2015 explicaţii pentru nepunerea în discuţie şi nesupunerea la vot a Actului constitutiv şi a Statutului F.P.C.I. depuse de altfel de MNLR, conducerea  actuală a Consiliului Judeţean a tergiversat în mod inexplicabil adoptarea prin vot a celor două documente necesare funcţionării FILIT.

         În cadrul şedinţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean din data de 29.01.2016 am constatat faptul că nici de această dată actele necesare apariţiei Fundaţiei nu sunt supuse dezbaterii, la fel cum nu se regăsea nici un buget alocat desfăşurării Festivalului. Soluţia găsită în şedinţa de plen de domnul Victorel Lupu, de a aloca suma de bani necesară organizării festivalului de la fondul de rezervă către MNLR reprezintă anularea nejustificată a tuturor demersurilor iniţiate de Consiliul Judeţean, dar şi a eforturilor întreprinse de aceeaşi instituţie pentru a găsi parteneri  în vederea continuării desfăşurării FILIT 2016 la nivelul ediţiilor din 2013-2014.

        Apariţia unei Fundaţii care să gestioneze mai multe evenimente culturale la Iaşi, printre care şi FILIT, pornea de la experienţele acumulate în anii anteriori şi de la dorinţa sinceră de a oferi Iaşului posibilitatea ca printr-un eveniment de factura FILIT să revină pe harta culturală a României şi a Europei. Modul neprofesinist şi lipsit de seriozitate în care a fost gestionat proiectul Iaşi Capitală Europeană a Culturii în care doar câţiva oameni au decis nu doar strategia culturală a oraşului, dar şi modul în care a fost abordată întreaga problematică a candidaturii oraşului nostru, trebuia să fie o lecţie pentru decidenţii de astăzi de la nivelul judeţului şi a municipiului.

        Necesitatea unei fundaţii rezultă din câteva elemente obiective. O fundaţie permite în baza unui buget existent încheierea unor contracte multianuale atât de necesare în vederea atragerii unor scriitori de prestigiu internaţional, desfăşurarea unor servicii şi activităţii care presupun o anumită specializare şi nu în ultimul rând posibilitatea atragerea de sponsori privaţi şi de fonduri europene. Acestea sunt motivele pentru care alocarea unei sume de bani nu rezolvă problema actuală privind desfăşurarea festivalului în 2016, ci dimpotrivă condamnă FILIT la o dimensiune foarte redusă, la un eveniment aşa cum au mai fost atâtea altele la Iaşi şi care s-au pierdut în negura timpului.

          FILIT nu trebuie şi nu poate fi şters din agenda culturală a Iaşului deoarece este singurul eveniment de anvergură europeană, care promovează oraşul la nivel naţional şi internaţional oferindu-ne posibilitatea de a ne alătura oraşelor româneşti care promovează România în afara graniţelor precum Bucureşti sau Cluj-Napoca. Pentru că noi credem că singura explicaţie pentru care astăzi nu există Fundaţia pentru Cultură Iaşi se datorează lipsei de voinţă politică de la nivelul conducerii interimare a Consiliului Judeţean adresăm în mod public trei întrebări domnului Victorel Lupu, vicepreşedinte cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi:

  1. Cum se justifică faptul că pe ordinea de zi a şedinţei de plen din data de 29.09.2015 a fost supus dezbaterii şi votului Proiectul de hotărâre privind inițierea demersurilor în vederea înființării Fundației pentru Cultură Iași (FPCI), cu toată documentaţia de specialitate aferentă, proiect concretizat în Hotărârea Consiliului Judeţean cu nr. 251/2015, votată în unanimitate, în condiţiile în care dumneavoastră susţineţi lipsa de temei legal pentru participarea Consiliului Judeţean Iaşi, ca membru fondator,  la procesul de înfiinţare a fundaţiei?
  2. Cum justificaţi afirmaţia dumneavoastră, conform căreia demersurile de înfiinţare a F.P.C.I. sunt lipsite de legalitate, în condiţiile în care la baza Hotărârii nr. 251/29. 0.9. 2015 se află inclusiv Raportul de specialitateal Direcţiei Juridice din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi cu nr. 29138/24.09.2015, privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea înfiinţării Fundaţiei pentru Cultură Iaşi?
  3. Care este legislaţia în vigoare în baza căreia participarea Consiliului Judeţean ca membru fondator la înfiinţarea F.P.C.I. nu este un demers legal, aşa cum aţi afirmat, ca motivaţie pentru neducerea la îndeplinire a hotărârii cu numărul 251/29.0.9. 2015?